Nabídka
Ostatní
Prodejní doba:
Zahradnictví
Po - Pá 8:00 - 16:30 hod.
Sobota 8:00 - 12:00 hod.
   
Mechanizace
Po - Pá 8:00 - 16:30 hod.
Sobota zavřeno
 

ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o.

Tato zahradnická firma vznikla 6. října 1993 zapsáním do obchodního rejstříku v Brně, spojením bývalé firmy SAD Ing. Karla Uhlíře, absolventa VŠZ, fakulty zahradnické v Lednici, s Ing. Jiřím Milfajtem, absolventem téže školy, fakulty agronomické v Brně. Přes omezené podmínky v začátku podnikání - pět zaměstnanců a sídlo firmy rodinném domě jednoho společníka - v roce 1996 vyhrála výběrové řízení na firma1údržbu a obnovu veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou a přilehlých obcí. Přesídlila do areálu bývalých komunálních služeb na Brodskou ul., kde je do dnešní doby v nájmu Města Žďár nad Sázavou.
Pracovní záběr firmy je nesmírně široký nejen obsahem, ale i místem. Díky své výstavní činnosti na veletrzích v Brně, Olomouci i v Havlíčkově Brodě, během let 1994 - 2000 provedla po celé republice návrhy a realizace parků, veřejných prostranství obcí i ozelenění firem, montáž dětských hřišť a dětských prvků včetně realizace soukromých zahrad. Ve svém rodném městě bylo její největší akcí vybudování sportovního a relaxačního areálu na Bouchalkách. Po roce 2000 se zaměřila více na region současného kraje Vysočina. Zabývá se projekty v krajinné tvorbě Českomoravské vrchoviny ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy. Realizuje ekologické projekty - výsadby biokoridorů, rekultivace skládek, osazení kořenových čističek (ČOV) aj.
Neméně usiluje o rozvoj služeb pro obyvatelstvo regionu a od roku 2001 buduje zahradní centrum ve svém sídle – prodej veškerých potřeb pro zahradu. V každém roce pořádá projekty „Jarní zahradní výstava“ a před vánocemi „Kapří slavnosti“. V roce 2005 plánuje vybudování nové prodejny zahradní a lesní mechanizace, školícího střediska s občerstvením, přístřešku pro prodej prvků drobné zahradní architektury a střediska služeb pro zahradní jezírka a nádrže. V současné době pracuje ve firmě cca 20 zaměstnanců. Dnes jsou již tyto projekty téměř dokončeny.

Mezi mimopracovní aktivity patří založení dvou neziskových občanských sdružení. Prvním z nich je založení nohejbalového klubu ZAHRADA VYSOČINA v roce 2000, k jehož největším akcím, kromě trénování mládeže, pořádání turnajů a plesů, bylo uspořádání třech ročníků Mezinárodního nohejbalového turnaje "První smeč roku 2000-2002“. Druhým občanským sdružením je Zoologické a ekologické centrum ZAHRADA VYSOČINA, založené v roce 2002, které se buduje v areálu firmy a bude sloužit široké veřejnosti nejen k odpočinku a zábavě, ale i k poučení o přírodě v CHKO Žďárské vrchy. Součástí centra je vybudování zookoutku a školy v přírodě.